KVALITET & MILJÖ

Sesec ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare, och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Sesec arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

Företagets kvalitetspolicy

  • Ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.
  • Överträffa våra kunders förväntningar
  • Ansvarstagande med god etik och moral
  • Se alla våra medarbetare som en del av vår värdegrund
  • Utveckla våra medarbetares kunskaper och färdigheter

Företagets miljöpolicy

  • Förebygga arbetsmiljörisker och tillbud
  • Förebygga miljörisker och föroreningar
  • Minska vår miljöbelastning vid transporter och ute i kunders verksamheter
  • Uppfylla lagar och krav

Sök