ORGANISATION

Vi är en leverantör av bevaknings-och säkerhetstjänster och vi bedriver vår verksamhet inom Stockholms län. Sesec arbetar med bevakning och säkerhet för person, egendom och varumärke.

Sesec kännetecknas av en platt organisation med korta beslutsvägar och en snabb uppföljning. Ansvar och befogenheter i den dagliga driften delegeras så långt ut i organisationen som möjligt. På så sätt får vi ansvarstagande personal som antar de dagliga utmaningarna och får den stimulans som skapar långa anställningsförhållanden och kundrelationer. Därför finns stora möjligheter för beställare att få fast personal som är väl förtrogna med objektet och uppdraget.

Arbetsmodell

Sesec skräddarsyr en enhetlig och täckande lösning efter kundens behov. Utöver säkerhetsutbudet har företaget även ett antal specialtjänster, till exempel utbildning av kundens personal för att skapa en tryggare arbetsplats. Uppgifterna samordnas efter kundens önskemål med andra tjänster inom företaget. Vi tror på kundanpassade lösningar.

Personlig

Vi lägger stor vikt vid rekrytering, introduktion och utbildning, för nöjd personal ger nöjda kunder. Med engagerad och dedikerad personal skapar vi ett arbetssätt med flexibla tjänster där säkerhet och service samverkar. Resultatet blir säkra och verksamhetsnära uppdrag som leder till långa relationer. På Sesec är vi en multikulturell sammansättning av medarbetare där många nationaliteter, kulturer och språk möts. En förutsättning för att vi tillsammans skall kunna bidra till ett tryggare samhälle. Vår medarbetarmix är också en styrka i det dagliga mötet med människor. Vi anser att dialog är en grundförutsättning för att skapa fungerande säkerhetslösningar.

Sök