VERKSAMHETSIDÈ

Vår verksamhetsidé är att leverera kvalitativa och flexibla säkerhetslösningar av bevaknings- och säkerhetstjänster.

Vår vision

Vår vision är att värna om den stabila grunden och låta företaget växa och expandera. Skapa fler goda kundrelationer och kunna erbjuda fler tjänster inom säkerhet med hög service och flexibilitet. Vi ska vara en kompetent samarbetspartner i frågor som rör bevakning och säkerhet. Med en flexibel och dynamisk organisation löser vi effektivt våra kunders behov och önskemål. Detta för att kunden ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och Sesec utvecklar och effektiviserar allt runt omkring för att stödja och avlasta.

Våra ledord

Våra ledord är trygghet, service och värdskap. Dessa ledord genomsyrar hela verksamheten. Alla våra medarbetare arbetar efter dessa och integrerar de i det dagliga arbetet.

Våra värderingar

  • Tillgänglighet

Sesec´s medarbetare ska uppfattas som pålitliga av alla som har en relation till företaget. För att i både interna och externa kontakter uppnå pålitlighet i relationen krävs att medarbetarna är tillgängliga, öppna, ärliga och uppträder med integritet.

  • Proaktivitet

Sesec´s medarbetare ska ha en positiv inställning till att tänka och agera proaktivt. För att uppnå konkreta förbättringar krävs att medarbetarna aktivt söker nya, innovativa lösningar för att utveckla verksamheten och föreslå nya vägar för att nå fastställda mål.

  • Professionalism

Företagets medarbetare ska sträva efter att vara branschledande i sitt professionella arbete. Dokumenterad kunskap om de branschspecifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund är en förutsättning för att kunna erbjuda adekvata, och långsiktigt hållbara, lösningar på våra kunders problem. Sesec´s medarbetare, liksom organisationen som helhet, ska alltid sträva efter att överträffa förväntningarna från kunder, aktieägare och kollegor.

Sök