KONTROLLTJÄNSTER

Med rätt svinnförebyggande åtgärder kan du minska svinn och stölder i din verksamhet. Vi erbjuder olika lösningar för olika branscher och olika behov.

Provköp

Vid provköp kontrolleras personalens ärlighet i samband med kassahantering i förebyggande syfte. Tjänsten utförs alltid av två civilklädda kontrollanter från Sesec. De agerar kunder som gör normala inköp.

Tider, platser och kontrollanter varieras så att din personal aldrig vet när eller hur de kontrolleras. Vi återkopplar till dig med resultat från testerna och förslag på förändringar.

Testköp

Testköp är en slags kvalitetskontroll av din personal som kan följas upp med information och utbildning. Vid testköp kontrolleras personalens uppmärksamhet, kunskaper och rutiner vid kassatjänst samt uppträdande mot kund.

Tider, platser och kontrollanter varieras så att din personal aldrig vet när eller hur de kontrolleras. Vi återkopplar till dig med resultat från testerna och förslag på förändringar.

Leveranskontroll

Leveranskontroll kan vara en varukontroll eller en fordonskontroll och tjänsten förebygger leveranssvinn. Vid varukontroll säkerställer vi att levererade varor överensstämmer med följehandlingen: Antal kollin räknas, innehåll vägs och kvitteras. Vid omfattande leveranspartier utför vi stickprovskontroller efter ditt önskemål. Alla avvikelser noteras och rapporteras skriftligt till kund.

Bar- och restaurangkontroll

Sesec bar- och restaurangkontroll syftar till att förebygga och kontrollera svinn i bar-, restaurang- och krogmiljö på båt eller land. Tjänsten är flexibel och skräddarsys efter dina önskemål och behov. I tjänsten ingår kontroll av personalens hantering av garderobs- och entréavgifter samt bar- och restaurangförsäljning.

Bar- och restaurangkontrollen utförs av minst två civila kontrollanter som agerar vanliga gäster och noggrant observerar personalens penning- och drickshantering samt att aktuell prislista upprätthålls. På barer kan även kvaliteten på barpersonalens rutiner och service kontrolleras. Efter kontrollen får du en avstämning på hur verksamheten fungerar, med betoning på svinn och kundbemötande.

Kontakta oss för mer information

* Please fill out all required fields

Skicka

Sök