Ordningshållning

Vi erbjuder välutbildade och serviceinriktade ordningsvakter som skapar trygghet för dig, dina medarbetare och dina kunder.

Trygghet med Ordningsvakter

Miljöer där många människor rör sig medför särskilda krav för att på ett smidigt sätt och utan onödiga konflikter hantera de problem som kan uppstå. En ordningsvakts primära uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen på en bestämd plats eller ett område. De är direkt underställda polisen och arbetar enligt många av de lagstöd som polisen använder sig utav. Till skillnad från väktaren har ordningsvakten befogenhet att avvisa, avlägsna och omhänderta personer.

Att upprätthålla ordning handlar för oss om trevligt bemötande, service och hjälpsamhet. Arbetet som ordningsvakt ställer stora krav på den enskilde individens personlighet och förmåga att på ett bra sätt påverka konfliktfyllda och stressiga situationer.

Ordningsvakter är vanligt förekommande i centrumanläggningar, på innetorg, sjukhus och mässor men också i publika miljöer med särskilda behov av ordningshållning som till exempel vid konserter, idrottstävlingar, festivaler, restauranger och lokala kommunikationsmedel.

Ordningsvakt i centrum
Ordningsvakt vid konsert
Ordningsvakt vid rättsal

Kontakta oss för mer information

* Please fill out all required fields

Skicka

Sök