Stationära tjänster

Vi erbjuder väktartjänster som skräddarsys efter din verksamhets behov av säkerhet och andra olika servicetjänster.

Stationär bevakning

Stationära bevakning rekommenderar vi dig som har större verksamhet eller en verksamhet som kräver att våra väktare alltid finns tillgängliga i dina lokaler. Vi anpassar uppdraget efter din verksamhets säkerhetsbehov.

Vanliga arbetsuppgifter för en stationär väktare:

 • Låsning/upplåsning samt till- eller frånkoppling av larm.
 • Lokal larmövervakning och larmutryckning.
 • Kontroll av in- och utpassering
 • Receptionstjänster
 • Bemanning av grindar och portar.
 • Passerkortstillverkning
 • Kameraövervakning
 • Rondering i dina lokaler och i området.
 • Temaronder för kontroll av brandlarm.
 • Felanmälan och fastighetsjour.

Temarond brand

Komplettera dina säkerhetstjänster med våra temaronder för drift och underhåll av brandskyddet så får du en kostnadseffektiv kontroll av säkerheten.

Vi utför temaronderna i samband med våra övriga säkerhetsuppdrag vilket innebär minsta möjliga påverkan av din verksamhet och att du inte behöver betala dyra konsulter för att utföra tjänsterna.

Läs mer om temarond brand.

Stationära tjänster kan bland annat användas för:

 • Kontorskomplex
 • Högskola och universitet
 • Sjukhus
 • Gallerier och köpcentrum
 • Kollektivtrafik

Kontakta oss för mer information

* Please fill out all required fields

Skicka

Sök