Utbildning

Den mänskliga faktorn är den viktigaste utmaningen för att minska företagets säkerhetsrisker. Kompetensutveckling är det effektivaste sättet att minska risken för incidenter.

Kompetensutveckling

Den mänskliga faktorn är den viktigaste utmaningen för att minska företagets säkerhetsrisker. Kompetensutveckling är det effektivaste sättet att minska risken för incidenter. Utbildning är en av de bästa och mest effektiva brottsförebyggande åtgärder som ni kan genomföra.

Vi kompetensutvecklar grupper och individer i att hantera situationer och utföra uppgifter på bästa sätt i ett specifikt sammanhang. Det är ett effektivt sätt att öka trygghet och medarbetarnas kunskap – och samtidigt den största potentiella förbättringsåtgärden för ökad säkerhet.

Skräddarsydda utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar efter våra kunders behov inom bland annat säkerhet, arbetsmiljö och krishantering, för att minska säkerhetsrisker och bidra till att säkerställa leveransförmågan. Vi anpassar våra säkerhetsutbildningar i syfte att avsevärt höja ert företag och era anställdas säkerhet och trygghet både lång- och kortsiktigt.

Exempel på utbildningar:

  • Brandsäkerhet
  • Hotell- och receptionssäkerhet
  • Butikssäkerhet
  • Första hjälpen
Utbildning första hjälpen
Utbildning brandsäkerhet

Kontakta oss för mer information

* Please fill out all required fields

Skicka

Sök